ERHVERVS- OG ORGANISATIONSYDELSER

SUPERVISION

Få professionel og konstruktiv supervision på din arbejdsplads

Undersøgelser viser, at hvis der skal være effekt af supervision, kræver det et trygt, struktureret supervisionsforløb med fokus på deltagernes metode, læring og feedback.

Supervision kan tilbydes både individuelt og i grupper. Deltagere tager situationer og sager op fra praksis, som der ønskes sparring, input og inspiration til. Der arbejdes med refleksion og feedback med fokus på metode, faglig dialog og konkrete værktøjer til praksis. Deltagerne kan på skift medbringe lydoptagelser fra samtaler gennemført i praksis, som supervisionen kan tage udgangspunkt i.

Har deltagerne uddannelse i Den Motiverende Samtale, vil et typisk supervisionsforløb indeholde case-baseret træning af spørge-lytteteknikker fra undervisningen og efterfølgende struktureret feedback, som tager udgangspunkt i deltagerens styrker, det som lykkes og et enkelt eller to konkrete udviklingspunkter.

Ledelses-supervision

Som leder kan man ofte stå med et stort ansvar og mange beslutninger, som man selv skal træffe. Gennem supervision kan du få et sparringsrum, hvor du frit kan vende de emner du ønsker.

Det kan være du ønsker:

  1. At udvikle dig som leder
  2. Sparring ift. konkrete udfordringer og situationer, som du ofte står i
  3. Forebyggende hjælp ift. udbrændthed og stress
  4. Hjælp til udfordringer i personalegrupper ift. samarbejde
  5. Hjælp til håndtering af omstruktureringer

Samarbejds-supervision

Oplever du at du har behov for ekstra sparring og supervision til en ledelses- eller medarbejdergruppe?

  1. At styrke trivslen og samarbejdet på arbejdspladsen
  2. At styrke kommunikationen
  3. At mindske arbejdspladsens sygefravær
  4. Hjælp til at håndtere silotænkning
  5. Hjælp til at håndtere samarbejdsudfordringer

COACHING

Coaching til ledere

Som leder står man ofte i udfordrende dilemmaer i forhold til både lederrollen og opgaveløsningen. Et coachingforløb giver dig et rum uden for dine vante rammer at sparre i. Dette oplever mange er en stor hjælp.
 
I et coachingforløb taler vi om dine værdier som leder, og hvordan du med udgangspunkt i disse kan udvikle dit lederskab, beslutningskompetencer og opgaveløsning.
 
Vi undersøger, hvilke styrker og talenter du, ud fra din erfaring, rummer, og hvordan du bedre kan få disse i spil i dit lederskab.
 
Vi arbejder med dine antagelser omkring dig selv og dit arbejdsliv.
 
Giver din rolle og dine opgaver dig bekymringer, stress og uro, vil du blive introduceret til centrale værktøjer fra metakognitiv terapi, som du kan implementere i din dagligdag, så du kan opleve øget trivsel.
 
Forløbet kræver, du er motiveret for og villig til at arbejde med dig selv og dine tankemønstre og vaner. Du vil få opgaver mellem hver session og skal du profitere af forløbet, kræver det, at du er villig til at arbejde struktureret med disse.
 
Jeg glæder mig til vores samarbejde.

META

Metakognetiv teori og metode

Metakognitiv terapi er en terapiform, som de senere år har vundet mere og mere indpas. 

I metakognitiv terapi arbejder man med at lære klienten at forholde sig til sine tanker, følelser, symptomer og problemer på en ny måde. 

Forskningen bag metakognitiv terapi viser, at jo mere vi grubler over og analyserer på problemer jo flere symptomer får vi på angst, stress og depression. I terapien arbejder vi derfor med at lære klienten afkoblet opmærksomhed – dvs at give tankerne mindre opmærksomhed.

Paradigmeskifte inden for psykologien

Metakognitiv terapi er blevet kaldt et paradigmeskifte inden for psykologien, fordi den gør op med mange af vores fællesforståelser omkring, hvad der skal til for at få det bedre psykisk. I metakognitiv terapi betragter man ikke sindet som en rygsæk, der kan blive fyldt op med dårlige oplevelser og traumer, som gennem analyse og refleksion både i og uden for terapien skal bearbejdes. I den metakognitive verden er grundantagelsen, at menneskets sind kan hele og fordøje både negative og positive oplevelser uden overtænkning.

Faglig baggrund

Vi har en toårig efteruddannelse i metakognitiv teori og metode. Til april afslutter vi endnu et års efteruddannelse – hvilket at vi så kan kalde mig level II certificeret metakognitiv terapeut. Det betyder, at vi i endnu højere grad kan undervise andre professionelle i metoden.

For at kunne behandle med metoden kræves den toårige efteruddannelse, så vores undervisning skal betragtes som en introduktion til metoden.

Du er velkommen til at kontakte os for at høre mere.