ERHVERVS- OG ORGANISATIONSYDELSER

SUPERVISION

Få professionel og konstruktiv supervision på din arbejdsplads

Undersøgelser viser, at hvis der skal være effekt af supervision, kræver det et trygt, struktureret supervisionsforløb med fokus på deltagernes metode, læring og feedback.

Supervision kan tilbydes både individuelt og i grupper. Deltagere tager situationer og sager op fra praksis, som der ønskes sparring, input og inspiration til. Der arbejdes med refleksion og feedback med fokus på metode, faglig dialog og konkrete værktøjer til praksis. Deltagerne kan på skift medbringe lydoptagelser fra samtaler gennemført i praksis, som supervisionen kan tage udgangspunkt i.

Har deltagerne uddannelse i Den Motiverende Samtale, vil et typisk supervisionsforløb indeholde case-baseret træning af spørge-lytteteknikker fra undervisningen og efterfølgende struktureret feedback, som tager udgangspunkt i deltagerens styrker, det som lykkes og et enkelt eller to konkrete udviklingspunkter.

Samarbejdssupervision

Er der behov for ekstra sparring og supervision til en ledelses- eller medarbejdergruppe?

Supervision gennemført i en kærlig og konstruktiv ånd med fokus på den enkeltes gode intentioner og ressourcer øger forståelsen for hinanden og samhørigheden i gruppen. Dette understøtter til gengæld kommunikationen, trivslen og samarbejdet generelt på arbejdspladsen.

 

COACHING

Coaching til ledere

Som leder står man ofte i udfordrende dilemmaer i forhold til både lederrollen og opgaveløsningen. Et coachingforløb giver dig et rum uden for dine vante rammer at sparre i. Dette oplever mange er en stor hjælp.
 
I et coachingforløb taler vi om dine værdier som leder, og hvordan du med udgangspunkt i disse kan udvikle dit lederskab, beslutningskompetencer og opgaveløsning.
 
Vi undersøger, hvilke styrker og talenter du, ud fra din erfaring, rummer, og hvordan du bedre kan få disse i spil i dit lederskab.
 
Vi arbejder med dine antagelser omkring dig selv og dit arbejdsliv.
 
Giver din rolle og dine opgaver dig bekymringer, stress og uro, vil du blive introduceret til centrale værktøjer fra metakognitiv terapi, som du kan implementere i din dagligdag, så du kan opleve øget trivsel.
 
Forløbet kræver, du er motiveret for og villig til at arbejde med dig selv og dine tankemønstre og vaner. Du vil få opgaver mellem hver session og skal du profitere af forløbet, kræver det, at du er villig til at arbejde struktureret med disse.
 
Jeg glæder mig til vores samarbejde.

META

Metakognitiv teori og metode

Metakognitiv terapi er en terapiform, som de senere år har vundet mere og mere indpas. 

I metakognitiv terapi arbejder man med at lære klienten at forholde sig til sine tanker, følelser, symptomer og problemer på en ny måde. 

Forskningen bag metakognitiv terapi viser, at jo mere vi grubler over og analyserer på problemer jo flere symptomer får vi på angst, stress og depression. I terapien arbejder vi derfor med at lære klienten afkoblet opmærksomhed – dvs at give tankerne mindre opmærksomhed.

Paradigmeskifte inden for psykologien

Metakognitiv terapi er blevet kaldt et paradigmeskifte inden for psykologien, fordi den gør op med mange af vores fællesforståelser omkring, hvad der skal til for at få det bedre psykisk. I metakognitiv terapi betragter man ikke sindet som en rygsæk, der kan blive fyldt op med dårlige oplevelser og traumer, som gennem analyse og refleksion både i og uden for terapien skal bearbejdes. I den metakognitive verden er grundantagelsen, at menneskets sind kan hele og fordøje både negative og positive oplevelser uden overtænkning.

Udtalelser – erhvervsydelser

Med sin høje faglighed og en særlig fin fornemmelser for mennesker og for gruppedynamikker, så er Tina en yderst kompetent og empatisk psykolog.
Jeg har haft stort udbytte af Tinas kompetencer i forskellige sammenhænge, og har således anvendte hende både til månedlig gruppesupervision af medarbejdere, til ledelsessparing og som underviser på temadag for mit team. Jeg ser stor værdi i mit samarbejde med Tina.

Maria Bleiback Clausen
Leder af Rødovre Sundhedscenter

Tina er yderst professionel og sjov formidler/underviser. Min oplevelse var at alle blev involveret gennem Tina’s evne til nærværende inddragelse af hendes kursister og samtidigt stille krav om bidrag. Det skaber respekt og ejerskab for egen læring. Så herfra er der kun den varmeste anbefaling. Deltagelse i Kurset var mens jeg var ansat i Gladsaxe kommune.

Adam Martin
Konsulent Dansk Industri - Industrisamarbejdet

Tina er en engageret og meget vidende/givende underviser i “Den motiverende samtale”. Tina forstår at videregive sin undervisning, så alle bliver inddraget, og den enkelte hele tiden føler sig unik, bliver inddraget, forstået, så alle får den nødvendige viden med fra undervisningen . Tina er også supervisor, her er hun seriøs, overfor den profession hun superviserer, og som ledelse får vi tilbagemeldinger fra højt professionelle medarbejderne der siger at Tina forstår at højne deres faglighed.

Eva Falk Winther
Souschef sundhedsplejen hos Gladsaxe kommune

Meget levende og veltilrettelagt undervisning i “Den motiverende samtale”. Kobler relevant til praksis, til stor glæde for deltagerne. Kan varmt anbefales.

Maj Greifenstein
Centerchef hos OK-Fonden