Gruppeforløb

METAKOGNITIVT GRUPPEFORLØB

 

Metakognitivt gruppeforløb mod angst, stress og depression

Fylder bekymringer, nervøsitet, uro,tunge tanker, tankemylder eller selvbebrejdelser meget i din hverdag?
Så kan du sikkert også nikke genkendende til flere af disse også fylder: 
 • Manglende overskud, motivation, energi, glæde og lyst.
 • Handlingslammelse, tvivl eller overspringshandlinger. 
 • Søvnproblemer, rastløshed og irritabilitet/vrede.
 • Modløshed, koncentrationsbesvær.
 • Fysisk ubehag i kroppen. F.eks. rastløshed, spændinger eller uro.
 • Angst, stress eller depression. 
Forskningen viser, at metakognitiv terapi er effektivt mod angst, stress og depression. I et metakognitivt forløb får du konkrete og effektive redskaber. 
Hvordan ville dit liv se ud uden angst, stress eller depression? Og hvordan ville din hverdag være, hvis du ikke var tynget af bekymringer, negative tanker og tankermylder, men selv bestemte, hvilke tanker du brugte energi på?
Det vil vi gerne hjælpe dig med at finde ud af! Et metakognitivt gruppeforløb er for dig, der gerne vil opnå mental frihed, glæde og overskud i hverdagen og lære konkrete og effektive redskaber til at træde ud af de mønstre, der holder gang i angst, stress og depression. 
 
Når du investerer i et metakognitivt gruppeforløb, får du:
 • Effektive værktøjer til at håndtere bekymringer, grublerier, negative tankemønstre samt følelser på en ny måde.
 • Konkret viden om, hvad der holder gang i psykisk ubehag, og hvordan man kan træde ud af de mønstre, der holder gang i angst, stress og depression. 
 • Som sidegevinst får du mere mental frihed, overskud og glæde, når du begynder at implementere de nye strategier i din hverdag. 

Hvad er det lige præcis gruppeterapi kan, og sidder man så bare og skal høre på, hvad der er rigtig hårdt i andres liv?
Metakognitiv terapi er rettet mod de udfordringer, du oplever nu og her. Fokus i gruppen er på at få ny viden og redskaber til at håndtere sine udfordringer. På denne måde er fokus på en fælles læringsproces og altså ikke på en lang gennemgang af hver af deltagernes historie. 

Indholdet af terapien er det samme som i individuel terapi, men gruppeterapi kan noget særligt, fordi man er flere, der lærer samtidigt.
 
Gruppeterapi kan noget særligt, fordi man lærer sammen med andre:
 • Vi lærer af og med hinanden og kan drage nytte af hinandens erfaring. Det kan være med til at sætte ekstra skub i din egen udvikling. 
 • Man behøver ikke være på og tale hele tiden og kan lære fra svarene på de andres spørgsmål. 
 • Når man kan genkende, at mange andre sidder med lignende udfordringer, oplever man, at man ikke er alene om det.
 
Tid: Et gruppeforløb løber over 6 gange á 2 timer pr. gang. 
Pris: 4.500 kr. i alt (Obs: Sygesikringen Danmark giver 1200 kr. i tilskud i alt).
Sted: Online i stuen hjemme hos dig – det kræver blot en god interforbindelse og et sted du kan være i fred.
Datoer: Kontakt os for at høre om hvornår næste forløb starter.
Booking: Du booker din plads ved at sende en mail på tina.haren@protonmail.com.

 
Stress
Det at føle sig stresset ind i mellem er naturligt. Vores system gør sig klar til de krav, opgaver og udfor- dringer, vi møder i vores hverdag. Bliver symptomerne ved og bliver de for ubehagelige og forstyrrende, hænger det ofte sammen med, at vores tanker er på overarbejde. Vi er i en situation eller i nogle om- stændigheder, som føles overvældende eller umulige at tackle, og vi tænker på ”problemet” hele tiden – måske i et forsøg på at finde løsninger. Overtænkningen og bekymringen gør dog symptomerne værre, og vi kan få svært ved at se klart og handle i den retning, der er bedst for os. I terapien arbejder vi med at tage pauser fra overtænkningen og koble af bekymringerne, så du kan opleve øget trivsel samt mere overblik, så du bedre kan tage handling i den retning, der er den rigtige for dig.
Angst
Angst kan vise sig på mange forskellige måder, men angst hænger altid sammen med, hvordan vi tænker. Bekymringer og spekulationer, der kører i ring er nogle af kendetegnene ved angst. Nogle udvikler angs- tanfald og bliver måske angste for angsten. Nogle bliver måske bange for at få et hjerteanfald eller fryg- ter at blive sindsyg. Det kan føles meget ubehageligt. I et behandlingsforløb af angst kan du få hjælp til, hvordan du kan få kontrol over din angst. Vi arbejder med at forstå, hvorfor angsten opstår og arbejder med måden, du forholder dig til dine tanker på, så du kan få kontrol over angsten.
Depression
Selvom en depression kan føles uoverskuelig, så er der hjælp at hente. De symptomer, som følger med en depression kan blive mindre, og det er muligt at få det bedre igen. Nogle af kendetegnene ved depres - sion er uoplagthed, manglende glæde og lyst, lav energi og måske endda håbløshed. Triste og negative tanker om fortiden og dig selv kører oftest i ring. Mange tror, det er indholdet af de negative tanker, der gør, man får det skidt. Men det er ”bare” tanker og spekulationer. I terapien arbejder vi med at koble af tænkningen, der gør, du får det dårligt, så du får det bedre. Vi arbejder med at styrke din opmærksomhed, så du kan give tankerne og symptomerne mindre fokus og derved få det bedre.