PSYKOLOGYDELSER

PRIVAT KONSULTATION

Få hjælp fra en psykolog
i trygge omgivelser

Jeg er autoriseret psykolog og har arbejdet som psykolog siden 2008. Jeg tilbyder metakognitiv terapi til angst, stress, depression, kriser, følger efter hjerneskade med mere i København og Tåstrup. 

Som psykolog lægger jeg vægt på en varm atmosfære, hvor du føler dig i trygge hænder. I et forløb hos mig vil du opleve, at vi arbejder sammen om, at du får mere plads til de områder i livet, som giver dig energi.

Måske sidder du med et ønske om at få et større overskud mentalt, et højere selvværd eller få mere overskud i hverdagen? Hvad end din udfordring er, at så er du mere end velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller ønsker min hjælp.

Angst
Angst kan vise sig på mange forskellige måder, men angst hænger altid sammen med, hvordan vi tænker. Bekymringer og spekulationer, der kører i ring er nogle af kendetegnene ved angst. Nogle udvikler angs- tanfald og bliver måske angste for angsten. Nogle bliver måske bange for at få et hjerteanfald eller fryg- ter at blive sindsyg. Det kan føles meget ubehageligt. I et behandlingsforløb af angst kan du få hjælp til, hvordan du kan få kontrol over din angst. Vi arbejder med at forstå, hvorfor angsten opstår og arbejder med måden, du forholder dig til dine tanker på, så du kan få kontrol over angsten.
Stress
Det at føle sig stresset ind i mellem er naturligt. Vores system gør sig klar til de krav, opgaver og udfor- dringer, vi møder i vores hverdag. Bliver symptomerne ved og bliver de for ubehagelige og forstyrrende, hænger det ofte sammen med, at vores tanker er på overarbejde. Vi er i en situation eller i nogle om- stændigheder, som føles overvældende eller umulige at tackle, og vi tænker på ”problemet” hele tiden – måske i et forsøg på at finde løsninger. Overtænkningen og bekymringen gør dog symptomerne værre, og vi kan få svært ved at se klart og handle i den retning, der er bedst for os. I terapien arbejder vi med at tage pauser fra overtænkningen og koble af bekymringerne, så du kan opleve øget trivsel samt mere overblik, så du bedre kan tage handling i den retning, der er den rigtige for dig.
Depression
Selvom en depression kan føles uoverskuelig, så er der hjælp at hente. De symptomer, som følger med en depression kan blive mindre, og det er muligt at få det bedre igen. Nogle af kendetegnene ved depres - sion er uoplagthed, manglende glæde og lyst, lav energi og måske endda håbløshed. Triste og negative tanker om fortiden og dig selv kører oftest i ring. Mange tror, det er indholdet af de negative tanker, der gør, man får det skidt. Men det er ”bare” tanker og spekulationer. I terapien arbejder vi med at koble af tænkningen, der gør, du får det dårligt, så du får det bedre. Vi arbejder med at styrke din opmærksomhed, så du kan give tankerne og symptomerne mindre fokus og derved få det bedre.
Hjernerystelse og følger af hjerneskade
Jeg har en baggrund som neuropsykolog inden for hjerneskadeområdet. Mange mennesker, der har følger efter hjernerystelse eller decideret hjerneskade oplever, at følgerne er svære at leve med. Nogle symptomer er ”usynlige” og kan være endnu sværere at leve med, fordi omgivelserne har svært ved at sætte sig ind i, hvordan det er at leve med kognitive eller følelsesmæssige følger. I et forløb kan rådgivning omkring typiske symptomer og reaktioner hos den ramte og pårørende hjælpe og kobles til redskaber til at håndtere følgerne

METAKOGNITIV TERAPI

Hvordan vi samarbejder
i metakognitiv terapi

Grundstenen i måden vi arbejder sammen på er, at du lærer, hvordan du styrer din opmærksomhed.

Inviterer du fx lidt for ofte dine tanker indenfor?

Og giver du ofte dine tanker for meget opmærksomhed?

I et terapiforløb får du hjælp til at styre, hvor meget eller lidt du vil give fokus til de tanker, som du har, så du kan være mere ude i verden og livet i stedet for i dit hoved. Vi vil sammen arbejde med, hvad du vælger at gøre med de tanker, som du oplever. Der er mellem hver session opgaver og ting, du skal arbejde med og træne indtil næste session.

Det er vigtigt, at du er indstillet på rent faktisk at arbejde med det, vi aftaler, mellem sessionerne

METAKOGNITIVT GRUPPEFORLØB

Metakognitivt gruppeforløb

Gruppeforløbet er målrettet dig, der oplever angst, stress eller depression. I gruppen får du noget med dig hjem allerede efter første gang, så du med det samme oplever at være på vej mod en ny måde at håndtere din problemstilling på.

Mange tænker, at gruppeterapi ikke er noget for dem. Vores erfaring er dog, at deltagerne er utrolig glade for et forløb og får det markant bedre. Dette er helt i tråd med forskningen på området, der viser, at gruppeterapi ofte er mere effektivt end individuel behandling.

Vi oplever alle sammen mange forskellige følelser – alt fra både lykke og glæde til nedtrykthed og sorg. Det er helt naturligt at opleve nedtrykthed, uro og perioder, hvor man kan være ked af det. Når vi taler om depression, angst og til dels stress som lidelser, så er det dog lidt anderledes end perioder, hvor man kan opleve ‘almindelig’ tristhed, uro og uoplagthed.

Når man har en depression, så oplever de fleste vedvarende nedtrykthed, manglende interesse og nedsat energi over en længere periode. Man kan opleve udtalt håbløshed og manglende evne til at føle glæde. Ens overskud kan være påvirket i en sådan grad, at hverdagsaktiviteter bliver uoverskuelige – fx det at komme ud af sengen, vaske tøj eller tage på arbejde. Når man har en depression, så kan en almindelig dag føles som om, man skal bestige Mount Everest med to brækkede ben og 40 i feber. Tankemønsteret ændrer sig, og vi bliver tilbøjelige til at ruminere over alt det negative i livet og føle håbløshed. Ifølge Psykiatrifonden oplever ca. 300.000 danskere årligt depression.

Når man har angst og stress, kredser tankerne typisk om bekymringer om ting, der kan gå galt eller omkring bekymringer om en selv, ens nærmeste, job eller livet i det hele taget – “hvad hvis jeg bliver sindsyg?”, “hvad hvis jeg får kræft?”, “hvad hvis ….”. Måske får man dissiderede angstanfald, søvnproblemer og andre ubehagelige symptomer.

Et metakognitivt gruppeforløb kan hjælpe dig.

 

Et gruppeterapeutisk forløb varer 2 timer fordelt over 6 gange, med yderligere 2 timers opfølgning halvanden måned derefter, dvs. i alt 14 timer. Samlet pris – 4900kr.

 

Næste gruppeforløb opstartes mandag den 16.3. kl. 14-16 og løber ugentligt med undtagelse af d. 13.04.20 (2. påskedag). Sidste gang bliver mandag den 27.4. kl. 14-16 med opfølgning mandag den 4.5. kl. 14-16.

 

Book din plads på næste hold ved at sende en mail på tina@haren.dk

 

Tilmeldingen er først bindende, når betalingen er modtaget.

 

Er du nysgerrig på om gruppeterapi er noget for dig, er du også altid velkommen til at kontakte os på tlf. 20977329

 

Gruppen ledes af vores erfarne psykolog Zinaida Riisfeldt.

PRISER OG TILSKUD

Priser

Individuelle samtaler: 1.200,- kr. i timen

Parterapi: 1.800,- kr. i timen

Rabat: Kontakt mig for rabat hvis du står uden job, er studerende eller pensionist.

Betaling

Der afregnes efter hver konsultation enten kontant eller via MobilePay.

Tilskud

Henvisning fra egen læge. Jeg har ikke overenskomst med sygesikringen og kan derfor ikke modtage henvisninger fra egen læge.

Afbud

Afbud bedes givet enten per telefon eller per mail inden kl. 16 dagen før den aftalte tid. Ved afbud givet senere eller ved udeblivelse vil fuld betaling blive opkrævet.

Forsikringer

Jeg modtager klienter fra:

Sygesikringen Danmark yder 300,- kr. i tilskud pr. afholdt time.

Derudover modtager jeg klienter fra sundhedsforsikringer, forsik- ringsselskaber og fagforeninger. Dette skal være afklaret, inden konsultationen påbegyndes.