Har du post ferieblues? Tag overskuddet fra ferien med ind i hverdagen

 

Har du ferieblues efter ferien? Så er du blandt de mange, der føler en vis tomhed eller demotivation efter en dejlig ferie.

Først og fremmest er der ikke noget galt med dig, hvis du føler ferieblues efter ferien. Det er en hel normal følelse, der typisk aftager igen, når vores system har vænnet sig til hverdagen igen, og når vi genopdager, at der også i hverdagen er dejlige stunder. Ferieblues er en stemning, derfor ofte vil gå over af sig selv, når vi er kommet ind i hverdagen igen – og hvis vi ikke giver den for meget opmærksomhed. Hvis vi derimod dykker for meget ned i følelsen med langvarig indre analyse af, hvad den mon betyder og alle de ting, vi ikke bryder os om ved hverdagen, så forstærker og forlænger vi den. På den måde kan det blive vores egne tankeprocesser, der begynder at tære på det gode overskud, vi har opbygget i ferien – mere end den hverdag, som vi er på vej tilbage i.  

Et metakognitivt greb til at passe på overskuddet fra ferien, er derfor at øve sig i at lade følelsen af ferieblues være, fordi den ofte vil gå i sig selv, når hverdagen igen er i gang.

Er der tanke- og handlemønstre, der evt. gør din hverdag særlig tung at vende tilbage til? Og er der specifikke tanke- og handlemønstre fra ferien, du med fordel kan trække over i hverdagen?

Lade os stille skarpt på, hvilke tanke- og handlemønstre, vi har, når vi rent faktisk formår at nyde ferien samt de, der typisk er på spil, når hverdagen kommer til at virke tung at vende tilbage til.

Identificer de tanke- og handlemønstre, der gør din ferie dejlig, og træk dem med ind i hverdagen

Mange oplever, at når de mest nyder deres ferie, er de mere nærværende og bekymringsfrie:

  • At dagen har noget tidsløshed over sig. Man har fokus på en ting ad gangen og tænker ikke en masse dage og to do’s frem i tiden.
  • At fokus er nu og her og på dem, man er sammen med og den aktivitet, man har gang i lige nu og her.
  • At problemløsningstanker, analyser, bekymringer og selvbebrejdelser fylder langt mindre.

 

Kan du genkende den slags tankemønstre eller noget lignende fra din ferie, når den er allerbedst?

Mange oplever også, at de i deres ferier giver sig tid til andre aktiviteter end i hverdagen:

  • Vi prøver noget nyt: ser nye steder, prøver nye aktiviteter, snakker med nye mennesker, spiser og drikker noget andet mad.
  • Vi prioriterer aktiviteter, vi holder af, f.eks. at læse.
  • Vi er okay med ikke at have travlt eller skulle nå en masse (uden at have dårlig samvittighed).
  • Vi ses med dejlige mennesker.
  • Vi har fokus på egenomsorg.

Kan du genkende den slags tanke- og handlemønstre fra din egen ferie? Hvilke aktiviteter holder du særligt af, når du er på ferie? Hvad karakteriserer dit mindset, når du er på ferie?

 

Genkend de tanke- og handlemønstre, der kan gøre din hverdag tung at vende tilbage til

Oplever du, at bekymringer, selvbebrejdelser, tvivl på dig selv eller grublerier fylder meget i din hverdag? Så kan det være noget af forklaringen på, at din hverdag kan være særlig tung at vende tilbage til.

Bekymringer gør, at ens hverdag føles mere uoverskuelig og stresset. Selvbebrejdelser gør, at man får det dårligere med sig selv og sin indsats (intet er godt nok). Mens grublerier kan gøre en mere trist og demotiveret. Og jo mere man er oppe i hovedet, des mindre nærværende er man i de ting, man foretager sig.

Hvis man kobler disse tankemønstre med ikke at prioritere aktiviteter, der gør en glad og egenomsorg, så bliver hverdagen meget tungere end ens ferier.

 

Hvilke ting prioriterer du i din ferie, som du ikke prioriterer i din hverdag?

Er der elementer af det, du foretager dig i dine ferier, som ville være dejlige at trække over i hverdagen? Også selvom det ikke kan lade sig gøre hver dag eller i hver weekend, hvilke aktiviteter kunne du prioritere mere i din hverdag og dine weekender? Også hvis det bare var i 30 minutter?

Prøv af at se, hvordan din hverdag bliver, hvis du prioriterer nogle af de aktiviteter, du nyder i ferien i din hverdag og dine weekender.

Når vi er pressede, er det ofte egenomsorgen og de glædesgivende aktiviteter, vi nedprioriterer først.

Har du over lang tid været led og ked af dit job, er det selvfølgelig noget, du skal forholde dig til. Og så er der måske mere på spil end ferieblues. Mange af os kommer til at forholde os til det med indre selvbebrejdelse, fordel/ulempe-analyse og grublerier, som i virkeligheden giver os endnu mindre overskud til et måske krævende job eller til at foretage en forandring. I stedet for at bruge din mentale energi på at gruble, kan det være, du har brug for at sætte noget tid af til at tale med nogen om det (en karriere coach, din chef eller en helt tredje), så du kan få handlet på det, og din hverdag kan få et indhold og en form, der passer bedre til dig.

Vil du gerne ændre noget af dit mindset i hverdagen, så bekymringer, grublerier eller selvbebrejdelser fylder mindre og være mere nærværende i hverdagen?

Føles det uoverskueligt at slippe de negative tankemønstre på egen hånd, så står vi altid klar til at hjælpe dig.

 
Bedste hilsner, 
Psykologerne hos Bang og Haren, 
Maria, Tina og Zinaida