Kriminalitetspræventivt arbejde RNR (LS/RNR)


Privat

Kriminalitets-præventivt arbejde:
RNR (LS/RNR)

Kriminalitets-forebyggende indsatser

Du kan få min hjælp til kriminalitetsforebyggende indsatser. Jeg arbejder ud fra principper, hvor ressourcer og indsatser bl.a. målrettes efter risikoen for tilbagefald og behov for hjælp. Principperne jeg arbejder med kaldes RNR.

Kriminalitets-forebyggende indsatser i københavn
De tre RNR-principper

De tre RNR-principper

RNR-principperne er udviklet i Canada og baserer sig på omfattende kriminologisk forskning. Oversat til dansk betyder RNR: risiko, behov og modtagelighed.

Risk (risiko) handler om, hvem der bør gennemgås en tilbagefaldsforebyggende indsats. Jo højere risiko for tilbagefald, jo mere intensiv indsats.

Need (behov) handler om, hvad den tilbagefaldsforebyggende indsats skal indeholde for at medvirke til at mindske klientens risiko for tilbagefald.

Responsivity (modtagelighed) handler om, hvordan de tilbagefaldsforebyggende indsatser skal gennemføres, så klienten kan tage dem til sig og drage nytte af dem.

RNR – en effektiv tilgang

RNR-principperne understøtter en nytænkning af kriminalitetsforebyggende indsatser og gør indsatserne mere effektive. Ved hjælp af LS/RNR inddeles klienterne i hovedgrupper, efter om deres risiko for tilbagefald er høj, mellem eller lav. Ressourcer og indsatser målrettes de personer, der har størst risiko og behov.


Ønsker du hjælp til at iværksætte kriminalitets-
præventivt arbejde?

Hvis du ønsker min hjælp til ift. kriminalitetspræventivt arbejde eller har spørgsmål, så er du mere end velkommen til at kontakte mig på tina@haren.dk eller 20977329.

Kontakt

Du er altid mere end velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker min hjælp eller har spørgsmål på: tina@haren.dk eller 20977329.

Adresse

Jeg har kontor centralt i København samt i Tåstrup.

Få viden om

Supervision

Konsultation

Den Motiverende Samtale

Kriminalitetspræventivt arbejde


Facebook