Privat
Erhverv

Få hjælp fra en psykolog i trygge omgivelser

Jeg er autoriseret psykolog og tilbyder metakognitiv terapi til angst, stress, depression, kriser, følger efter hjerneskade med mere i København og Tåstrup. 


Book en tid


Stress

Det at føle sig stresset ind i mellem er en naturligt. Vores system gør sig klar til de krav, opgaver og udfordringer, vi møder i vores hverdag. Bliver symptomerne ved og bliver de for ubehagelige, hænger det ofte sammen med, at vores tanker er på overarbejde. Vi er i en situation eller i nogle omstændigheder, som føles overvældende eller umulige at løse, og vi tænker på ”problemet” hele tiden – måske i et forsøg på at finde en løsning på situationen. Overtænkning og bekymring gør symptomerne værre, og vi kan få svært ved at se klart og handle i den retning, der er bedst for os. I terapien arbejder vi med at tage pauser fra overtænkningen og koble af bekymringerne, så du kan opleve øget trivsel samt mere overblik, så du bedre kan tage handling i den retning, der er den rigtige for dig.


Angst

Angst hænger sammen med, hvordan vi tænker. Bekymringer og spekulationer, der kører i ring er nogle af kendetegnene ved angst. I et behandlingsforløb af angst kan du få hjælp til, hvordan du kan få større kontrol over din angst. Man kan typisk arbejde med at forstå, hvorfor angsten opstår og arbejde med måden, du forholder dig til dine tanker på, så angsten ikke har kontrol over dig.


Depression

Selvom en depression kan føles uoverskuelig, så er der hjælp at hente. De symptomer, som følger med en depression kan blive mindre, og det er muligt at få det bedre igen. Nogle af kendetegnene ved depression er uoplagthed, manglende glæde og lyst, lav energi og måske endda håbløshed. Triste og negative tanker om fortiden og dig selv kører oftest i ring. Mange tror, det er indholdet af de negative tanker, der gør, man får det skidt. Men det er ”bare” tanker; spekulationer grublerier! I terapien arbejder vi med at koble af de tanker, der gør, du får det dårligt, så du får det bedre. Vi arbejder med at styrke din opmærksomhed, så du kan give tankerne og symptomerne mindre fokus og derved få det bedre.

Hjernerystelse og følger af hjerneskade

Jeg har en baggrund som neuropsykolog inden for hjerneskadeområdet. Mange mennesker, der har følger efter hjernerystelse eller decideret hjerneskade oplever, at symptomerne er svære at leve med. Nogle følger er ”usynlige” og kan være endnu sværere at leve med, fordi omgivelserne har svært ved at sætte sig ind i, hvordan det er at leve med kognitive eller følelsesmæssige følger. I et terapiforløb kan du få redskaber til at håndtere dine følger, så du oplever større trivsel.

Ønsker du samtaler med en metakognitiv og autoriseret psykolog i København eller Tåstrup?

Som psykolog lægger jeg vægt på en varm atmosfære, hvor du føler dig i trygge hænder. I et forløb hos mig vil du opleve, at vi arbejder sammen om, at du får mere plads til de områder i livet, som giver dig energi. 

Siden 2008 har jeg arbejdet som psykolog. Jeg har opbygget en stor forståelse og erfaring med at arbejde med angst, stress, depression og følger efter hjerneskader. Jeg har gennem årene konstant videreuddannet mig, så jeg arbejder i tråd med den nyeste forsknings viden om, hvilke værktøjer som kan hjælpe dig videre. 

Måske sidder du med et ønske om, at få et større overskud mentalt, et højere selvværd eller få mere overskud i hverdagen? Hvad end din udfordring er, at så er du mere end velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål eller ønsker min hjælp. Du kan ringe til 20977329.

Psykolog Tina Haren

Hvordan vi samarbejder
i den metakognitive terapi

Grundstenen i måden vi arbejder sammen på er, at du lærer hvordan du styrer din opmærksomhed. Inviterer du fx lidt for ofte dine tanker indenfor? Og giver du ofte dine tanker for meget opmærksomhed? I et terapiforløb får du hjælp til at styre, hvor meget eller lidt du vil give fokus til de tanker, som du har. Vi vil sammen arbejde med, hvad du vælger at gøre med de tanker, som du oplever.


Vil du høre mere?

Kontakt

Du er altid mere end velkommen til at kontakte mig, hvis du ønsker min hjælp eller har spørgsmål på: tina@haren.dk eller 20977329.

Adresse

Jeg har kontor centralt i København samt i Tåstrup.

Få viden om

Angst

Stress

Depression


Facebook